Pleiades® Bireysel Seansı Nedir?

Bireyin genel hayat kalitesinin arttırılması için uygulanan seanslardır. Hayat Kalitemiz zihinsel düşüncelerimizden, bedensel ve duygusal yapımıza kadar olan her kavramı içine alır.

Bireysel Seanslar Pleiades® Uygulayıcıları veya Pleiades® Master Eğitmenleri tarafından uygulanır ve süreçler takip edilerek rehberlik yapılır.

Bir Pleiades® uygulayıcısı veya Pleiades® eğitmeni sadece uygulayıcı değil, uygulama sonrası rehberlik ve kılavuzluk eden ve yolculuğunuzda her daim sizinle olan rehberlerdir.

Bireysel seanslar program halinde uygulanır. Bir Pleiades® Seans programı toplam bir gün aralıkla uygulanan 3 seanstan oluşur. Her seans sonrası 1 gün boşluk bırakılır.

Bireysel seans uygulama programı alındıktan sonra süreç takip edilerek Pleiades® Uygulayıcının ve Danışanın gerekli gördüğü taktirde program yenilenebilir. Programlar arasında en az 3 ay süre geçmesi alınan geri bildirimlere göre en uygun zaman olarak gözlemlenmiştir.

Her program sonrası beden enerji meridyenlerinin yenilenmesi belirli süreçler almaktadır.

Bireysel seanslar belirli hastalıklar üzerine değil danışana uygulanır. Danışanın süreci bu uygulamalardan sonra başlayacağından süreç içerisinde gözlem gerektiği gözden kaçmaması gereken önemli bir konudur.

Bireysel seans programı sonrası başlayan süreç her seviyede bir yenilenme sürecidir. Bu süreç içerisinde birçok geri bildirimler alınmıştır. Geri bildirimler birbiri ile tamamen zıt olabilmektedir.

Bunun sebebi her danışanın farklı yaşam kalitelerinde, farklı inanç ve düşünce sistemlerinde yaşamlarını sürdürmüş ve sürdürüyor olmalarıdır.

Bu durumda her bir danışanın beden enerji meridyen sistemleri, endokrin yani bağışıklık sistemleri aynı olmayacaktır.

Bazı danışanlar olması gereken denge durumlarının üstünde bir hayat yaşarken bazı danışanlar bunun tam tersi olan bir durumda yaşıyor olacaklardır. Bu sebeple her danışanın süreç içerisinde izleyeceği yolda birbirinden farklı olacaktır.

Bireysel seans programları bütüne (ruh, beden ve zihin) uygulandığından belirli bir hastalık üzerine tedavi amaçlı gidilmediğinden bu yönde bir beklentiye girilmemelidir.

Sonuç odaklı değil süreç odaklı bir yaklaşımla bakış açımızı değiştirirsek o zaman gelişmeleri daha yakından izleyebiliriz.

Bireysel seanslar teşhis ve tedavi değildir. Beden üzerinde tarama yapılarak teşhis konulmaz.

Her şeyin her an değişken değerlere sahip olduğunu biliyorsak o an yapılan bir teşhisin ve taramanın sadece o an için kendi zihinsel koşullanmalarımıza göre olacağını ve ardından yapılan bir uygulamanın müdahale olacağını bilmemiz gerekir.

Bireysel Seanslar beden enerji meridyen sisteminin orjinal akışına dönmesi için gereken sürecin başlatılması olarak kabul edilir. Bu süreç içerisinde enerji meridyenlerinin sağlıklı bir akışa kavuştukça sebeb oldukları rahatsızlıkların ortadan kalktığı ve daha kaliteli bir yaşam tarzının ortaya çıktığı gözlemlenmektedir.

Beden enerji sistemin akışında sapma olduğunda ortaya çıkan rahatsızlıklar, zihinsel ve ruhsal sorunlarında bireysel seanslar sonrası süreçlerde çözülmeye uğradığı deneyimler arasındadır. Bu durumda Bireysel Seansların hangi hastalıklar üzerinde etkili olduğu sorunun bir anlamı da olmayacaktır.

Bireyin genel dengesine kavuşma sürecinde sorunlarda beraberinde çözüldüğünden hayat kalitesinde dönüşüm gözlemlenecektir.

Videolar

ozcanoflaz.pleiades.com.tr sitesinde yayınlanan eğitim, aktivasyon, paylaşım, uygulama veya makalelerin hiçbiri hekiminizin size tavsiye ettiği tıbbi teşhis, tedavi veya bakımın yerine geçmez.

ozcanoflaz.pleiades.com.tr hastalık teşhisinde ve tedavide bulunmaz, ilaç tavsiye etmez veya hekiminizin tedavisine müdahale etmez. Hekiminizin önerdiği ilaçları kullanıyorsanız tavsiyelere uymalısınız.

Sitemizdeki tüm uygulamalar hiçbir şekilde tedavi ve teşhis amaçlı değildir.Hiçbir şekilde hastalıklar için garanti verilemez.

Sitemizdeki tüm faaliyetler farkındalık, idrak ve anlayışın gelişmesi ve insanın kendi öz varlığını keşfetmesi amaçlıdır.

2019-03-09T17:43:33+03:00